Bromičnan draselný (E924a), látka přidávaná do pivovarského sladu, anebo také jako součást výbušnin. Je u nás povolená?

Bromičnan draselný je anorganická chemická sloučenina (KBrO3). Jak název napovídá, je to bromičnan draslíku, to znamená, že je to sůl kyseliny bromičné. Najdeme ho ve formě bílého krystalického prášku. Rozkládá se kolem 370°C za uvolňování dioxygenu. Bromičnan draselný je relativně rozpustný ve vodě, ale vůbec ne v alkoholu.

Hlavní důležité body o E924a – bromičnanu draselném:
Je to syntetická látka
Použití v ČR není povolené
Není vhodný pro děti
Je to alergen

Výroba E924a

Bromičnan draselný se vyrábí, když brom prochází horkým roztokem hydroxidu draselného. 

Na co se používá bromičnan draselný?

Bromičnan draselný se používá v potravinářském průmyslu a v kosmetice. 

  • V potravinářství jako látka zlepšující mouku, aby těsto nabylo objemu, anebo při výrobě pivovarského sladu.
  • V kosmetice se sodíkové a draselné soli se používají jako neutralizační nebo oxidační činidlo v přípravcích na trvalou ondulaci
  • Také se používá jako průmyslový čistič nebo jako součást výbušnin

Je bromičnan draselný zdravý?

Za dobrých podmínek je bromičnan draselný při vaření zcela zničen, ale pokud je ho příliš velké množství, pokud vaření není dostatečně dlouhé, nebo při nedostatečné vysoké teplotě, mohou zůstat nebezpečné zbytky bromičnanu draselného, které jsou našemu zdraví nebezpečné, pokud je konzumován.

Čistá látka je rozpoznána toxickou požitím, inhalací a kontaktem a zejména nekompatibilní s organickou hmotou (a proto potenciálně nebezpečná pro lidi).

Podle Mezinárodního centra pro výzkum rakoviny (CIRC) může být karcinogenní pro člověka (skupina 2b).

Použití v EU vs. USA vs svět

V Evropské unii a dalších státech není použití E924a povolené. Je však povolené v USA. 

Použité zdroje

E924a, https://www.additifs-alimentaires.net, [citováno: 20. 09. 2022]
Bromate de potassium, https://fr.wikipedia.org, [citováno: 20. 09. 2022]
Potassium bromate, https://en.wikipedia.org, [citováno: 20. 09. 2022]
X