K čemu se oxid uhličitý (E290) používá v potravinářském průmyslu?

Oxid uhličitý, klíčová složka při skladování ovoce a zeleniny v kontrolované atmosféře, se používá v koncentracích spolu s kyslíkem a dusíkem k regulaci teploty a vlhkosti potravin během skladování a přepravy.

Jedná se o těžký, bezbarvý, nehořlavý plyn bez zápachu, který vzniká oxidací uhlíku. Protože je oxid uhličitý rozpustný ve vodě, přirozeně se vyskytuje v podzemních vodách, řekách a jezerech, ledovcích a mořské vodě. Je přítomen v ložiskách ropy a zemního plynu.

Zvláštností oxidu uhličitého je jeho schopnost okamžitě přecházet z pevného skupenství do plynného za atmosférického tlaku, přičemž obchází kapalný stupeň. V kapalném stavu se oxid uhličitý ukládá za zvýšeného tlaku. Pevné skupenství bílých krystalů oxidu uhličitého je známé jako „suchý led“.

Potraviny s tímto potravinářským aditivem mohou bezpečně konzumovat lidé s alergií na lepek a vegani.

Hlavní důležité body o E290– Oxid uhličitý:
Je bezpečné.
Doporučujeme.
Jedná se o nosič a rozpouštědlo.

Výroba E290

Gorenje, tvorba oxidu uhličitého, nastává při hoření a hnilobě organických látek, uvolňuje se při dýchání rostlin a živočichů, v přírodě se nachází ve vzduchu a minerálních pramenech.

Laboratorně se připravuje reakcí uhličitanů a průmyslově se získává tepelným rozkladem vápence.

Na co se oxid uhličitý používá?

V potravinářství se E290 používá jako konzervační látka, hnací a balící plyn, antioxidant a regulátor kyselosti.

Oxid uhličitý se také používá jako karbonizační činidlo pro perlivý efekt v sycených nealkoholických nápojích a sodovce, k prodloužení trvanlivosti mléčných a pekárenských výrobků tím, že zabraňuje plísním, k udržení čerstvosti balených produktů během jejich přepravy do supermarketů a způsobuje nakypřenost těsta.

,„Suchý led“ se používá jako zmrazovací a chladicí prostředek pro konzervaci zmrzliny, ale i čerstvých ryb a mořských plodů.

Příklady potravin a nápojů, které někdy obsahují E290:

  • sycené nápoje
  • balené potraviny
  • šlehačka ve spreji

Je E290 zdravé?

Oxid uhličitý není toxická látka, proto je považován za neškodný pro lidské tělo. Protože je však urychlovačem procesu vstřebávání látek do žaludeční sliznice, vyvolává například rychlou intoxikaci při pití sycených alkoholických nápojů. Nedoporučuje se tedy pití sody jedincům, kteří mají problémy s gastrointestinálním traktem, protože u nich může dojít k nadýmání a říhání.

Použití v EU vs. USA vs. svět

E290 je schváleno pro použití jako potravinářská přísada v EU a obecně uznáváno jako bezpečná potravinářská látka v USA.

Použité zdroje

Carbon dioxide 290 or E290, www.noshly.com, [citováno: 08. 01. 2023]
E290: Carbon dioxide , www.food-info.net, [citováno: 08. 01. 2023]
E290; Carbon Dioxide, www.1source.com, [citováno: 08. 01. 2023]
X