E507 neboli kyselina chlorovodíková – víte, že ji naleznete i v lidském žaludku?

Kyselina chlorovodíková, známá též jako kyselina muriatová, je vodný roztok chlorovodíku. Je to bezbarvá kapalina s výrazným štiplavým zápachem.

Hlavní důležité body o regulátoru kyselosti E507 – kyselině chlorovodíkové:
·         V potravinářských dávkách dětem neškodí
·         Jako přísada v jídle alergické reakce nevyvolá
·         Její používání v potravinářství je bezpečné

Výroba E507

Kyselina chlorovodíková se obvykle průmyslově připravuje rozpouštěním chlorovodíku ve vodě. Výroba této kyseliny je ve velkém měřítku téměř vždy spojena s výrobou jiných chemikálií, vyrábí se například chloralkalickým procesem, při kterém se vyrábí i hydroxid, vodík a chlor.

Celková světová produkce se odhaduje na 20 milionů tun za rok, z toho jen 3 miliony tun z přímé syntézy a zbytek jako sekundární produkt z organických a podobných syntéz.

Na co se kyselina chlorovodíková používá?

Kyselina chlorovodíková je silná anorganická kyselina, která se používá v mnoha průmyslových procesech, jako je například čištění kovů.

Používá se ale také ke zpracování kůže, do domácích čistidel (na odstraňování vodního kamene) a ve stavebnictví (na čištění malty ze zdiva).

V potravinářství se používá při výrobě potravinářských přísad. Mezi typické produkty patří aspartam, fruktóza, kyselina citronová, lysin, hydrolizovaný rostlinný protein a výroba želatiny. Extra čistou potravinářskou kyselinu lze použít v případě potřeby i pro konečný produkt například jako okyselovač v omáčkách, zeleninových šťávách a konzervách, kde pomáhá zlepšit chuť a oddálí zkažení produktu.

Kyselinu chlorovodíkovou nalezneme ale také ve vlastním žaludku, kde je jednou z hlavních složek žaludeční kyseliny. Žaludeční kyselina slouží jako ochrana proti mikroorganismům a pro prevenci infekcí. Je důležitá pro trávení potravy.

Je přísada E507 zdravá?

Chloridy používané v potravinářství mají nízkou akutní orální toxicitu a nepanují žádné obavy ohledně genotoxicity a karcinogenity. V roce 2002 byla kyselina chlorovodíková a její draselné, vápenaté a hořečnaté sodné soli hodnoceny společností TemaNord, která dospěla k závěru, že chloridy jsou bezpečná potravinářská aditiva.

Jako u všech kyselin záleží na koncentraci. Při používání čistidel s obsahem kyseliny chlorovodíkové se doporučuje použití rukavic (a dalších ochranných pomůcek), aby nedošlo k poleptání kůže a sliznice.

Použití v EU vs. USA vs. Svět

Používání kyseliny chlorovodíkové je povoleno všude ve světě.

Použité zdroje

Hydrochloric acid, https://en.wikipedia.org, [citováno: 19. 07. 2022]
Hydrochloric acid 507 or E507, https://noshly.com, [citováno: 19. 07. 2022]
Hydrochloric Acid, https://www.chemicalsafetyfacts.org, [citováno: 19. 07. 2022]
Re‐evaluation of hydrochloric acid (E 507), potassium chloride (E 508), calcium chloride (E 509) and magnesium chloride (E 511) as food additives, https://www.efsa.europa.eu, [citováno: 19. 07. 2022]
X