V jakých potravinách můžeme rozpouštědla najít?

Jsou pro nás rozpouštědla v potravinách bezpečná?

V potravinářském průmyslu se rozpouštědel používá poměrně značné množství. U většiny z nich nebyly prokázány žádné významné negativní účinky na lidské zdraví a jsou používány podle přísných předpisů, které stanovují jejich maximální množství. Při běžné konzumaci by se tedy žádné vedlejší účinky projevit neměly.

X