Proč se sekvestranty přidávají do potravin?

Tyto látky se používají v různých potravinách a nápojích kromě uchování jejich stability (což má za následek prodloužení skladovatelnosti, zlepšení textury a chuti konečného produktu) také jako konzervační látky, pro ochranu chuti a barvy během vaření a následného skladování v mrazáku a na ochranu nenasycených mastných kyselin a vitamínů.

V jakých potravinách se můžeme se sekvestranty setkat?

Jsou pro nás sekvestranty bezpečné?

Tato potravinářská aditiva většinou negativní vliv na lidský organismus nemají. Naopak pro nás mohou být užitečné, protože volné ionty kovů by nám ve větším množství mohly uškodit.

 

X