Obchodní podmínky

8 věcí, které musíte vědět
(obchodní podmínky lidskou řečí)


1.Tyto obchodní podmínky se týkají e-booku 50 nejlepších receptů na rychlé obědy a večeře. Prodávajícím je fyzická osoba Milan Pichlík a kupujícím se stává každý, kdo si objedná e-book.

2. E-book 50 nejlepších receptů na rychlé obědy a večeře je informačním produktem. Po zakoupení Vám na zadanou emailovou adresu přijde soubor ve formátech PDF.

3. E-book si můžete přečíst na jakémkoliv zařízení (počítači, tabletu, telefonu, čtečce).

4. Objednávkou oběma stranám vznikají jisté povinnosti. Hlavní je ta, že my se zavazuji dodat to, co jste si objednali a vy jste povinen zaplatit. Jednoduché.

5.Cena e-booku 50 nejlepších receptů na rychlé obědy a večeře je 299 Kč vč. DPH. Po platbě Vám na e-mail přijde e-book a faktura (v elektronické formě).

6. Za e-book můžete zaplatit kartou nebo bankovním převodem. Pokud platíte kartou, platba bude zpracována přes zabezpečenou platební bránu. E-book Vám odešleme okamžitě po úhradě. Pokud si vyberete platbu bankovním převodem, e-book Vám zašleme, jakmile zaregistrujeme Vaší platbu. Pokud by mi to trvalo déle, klidně nám napište email na milan@az-recepty.cz.

7. Pokud by se naskytl jakýkoli problém a e-book by Vám nepřišel ani několik dní poté, co si zaplatil, napište mi na adresu milan@az-recepty.cz a vyřešíme to.

8. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí a nebudeme je sdílet nikomu jinému.

9. Co když po koupi zjistíte, že tato e-kniha není pro Vás? Bez obav! Máte 30 dní garanci vrácení peněz. Stačí když pošlete email na milan@az-recepty.cz s žádostí o vrácení peněz.

Úplné znění obchodních podmínek


1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej elektronické publikace (dále jen e-booku) na internetové stránce az-recepty.cz.

Prodávající:

Milan Pichlík

Za Pazderna 1746,

39701 Písek

IČO: 01973886

e-mail: milan@az-recepty.cz

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Prodávající není plátcem DPH.

Kupující je jakákoliv osoba, která prostřednictvím prodejních stránek Prodávajícího naplnila podmínky uvedené v druhém bodě těchto VOP.

E-book vydělávajícím web je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Stažením tohoto e-booku rozumíte, že jakékoliv použití informací z této publikace a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou jen ve vašich rukou a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V e-booku můžete najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru a zkušeností autora k tématice.

2. Objednávka


Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží – e-booku prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.

Kupující objednává vzdělávací e-book vyplněním elektronického formuláře objednávky.Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tz. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané zboží (e-book) a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží (e-booku). Po odeslání objednávky bude vaše objednávka zpracována a na váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím; na uvedenou e-mailovou adresu.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce az-recepty.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněny na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky a zároveň souhlasem s obchodními podmínkami.

3. Cena produktu

Cena e-booku je uvedena na stránce AZ-recepty.cz a je součástí závazné objednávky.Cena je uvedena s DPH ve smyslu zákona. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu.Cena produktu je konečná a nepřipočítává se k ní poštovné ani balné.

4. Platební podmínky

Platební systém je napojen na platební bránu, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních a kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem

5. Dodací podmínky

Nárok na dodání e-boku vydělávajícím web vznikne vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky a úhradou kupní ceny. Po obdržení úhrady kupní ceny na účtu č. 254115318/0300 (ČSOB) bude kupujícímu automaticky zaslán e-book v elektronické podobě ve formátu PDF na emailovou adresu, která byla zadána při vyplnění objednávky. Milan Pichlík neodpovídá za nedodání vzdělávacího e-booku v případě nesprávného zadání emailové adresy. V případě neobdržení e-booku nejpozději do 3 dnů od úhrady má právo kupující napsat reklamaci na emailovou adresu uvedenou v kontaktech. Po obdržení reklamace prodávající odkontrolovat správnost emailové adresy i úhradu kupní ceny a správnost variabilního symbolu. Reklamace bude vyřízena, v co nejkratším čase, nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace.

6. Ochrana osobních údajů

Smluvní strany se dohodly, že pokud je kupující fyzickou osobou oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, a e-mailovou adresu. Pokud je právnickou osobou nebo živnostníkům, sdělí mu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovou adresu.

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 84/2014 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

Milan Pichlík se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně.

Vyplněním objednávky, jakož i zadáním emailové adresy pro stažení ukázky e-booku zároveň kupující uděluje souhlas se zasíláním informací, článků na téma receptů, vaření a dalších vzdělávacích programů, jakož io připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Pokud byste se zasíláním informací nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patě každého emailu.

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky. Platnost obchodních podmínek od 1.11.2018.

X