E236 neboli kyselina mravenčí – Ferda mravenec by neměl radost. Doopravdy se vyrábí z mravenců?

V přírodě ji doopravdy nalezneme v mravencích. Průmyslově se naštěstí vyrábí jinak.

Hlavní důležité body o konzervantu E236 – kyselině mravenčí:
·         V nízkých koncentracích by měla být pro děti neškodná
·         Ve vysokých koncentracích může vyvolat alergické reakce
·         V Evropské unii je její používání zakázáno

Výroba E236

Průmyslově se kyselina mravenčí vyrábí zahříváním hydroxidu sodného a oxidu uhelnatého při tlaku 6-10 atmosfér a teplotě 210°C. Vodný roztok kyseliny se získává destilací sodné soli se zředěnou kyselinou sírovou.

V roce 2009 bylo celosvětově vyrobeno 720 tisíc tun kyseliny mravenčí a výroba byla víceméně rovnoměrně rozdělena mezi Evropu a Asii.

Můžeme ji nalézt i pod názvem „kyselina metanová“ a je to bezbarvá, štiplavá, žíravá kapalina.

Přirozeně se vyskytuje v jedu včel a mravenců. Mravenci z rodu Formica (odtud i název samotné kyseliny – formic acid) mohou stříkat kyselinu na svou kořist nebo bránit hnízdo. Nachází se ale třeba i v kopřivě dvoudomé.

Na co se kyselina mravenčí používá?

Používá se především ke konzervaci a jako antibakteriální prostředek v krmivech hospodářských zvířat. V Evropě se aplikuje na siláž, včetně čerstvého sena. V drůbežářském průmyslu se někdy přidává do krmiva, aby zabila bakterie E.coli.

Používá se i v kožedělném a textilním průmyslu. Některé estery kyseliny mravenčí se používají jako nosiče pro umělá aromata a ve výrobě parfémů. Používá se ale i v palivových článcích, různých typech čistících prostředků, jako odstraňovač vodního kamene a do prostředků na čištění záchodové mísy.

Aplikace kyseliny mravenčí byla ale hlášena i jako účinná léčba bradavic.

Je přísada E236 zdravá?

Kyselina mravenčí má nízkou toxicitu, proto se může používat i jako potravinářská přísada (byla testována na myších). Koncentrovaná kyselina se ale chová jako každá jiná žíravina – poleptá kůži.

Nebezpečí kyseliny mravenčí spočívá v koncentraci. V nízkých koncentracích je bezpečná a lidské tělo je schopné ji snadno metabolizuje a eliminuje. Ve vysoké koncentraci pak může způsobit poškození zraku, slepotu, poškodit ledviny a způsobit kožní alergie.

Použití v EU vs. USA vs. Svět

V EU, Austrálii a na Novém Zélandu je používání kyseliny mravenčí zakázáno. V USA je zatím povolena.

Použité zdroje

Formic Acid, https://www.priyamstudycentre.com, [citováno: 19. 07. 2022]
E 236 - Formic acid, https://healthy-food-near-me.com, [citováno: 19. 07. 2022]
E 236 - Formic acid, https://world.openbeautyfacts.org, [citováno: 19. 07. 2022]
E 236, http://www.food-info.net, [citováno: 19. 07. 2022]
Formic acid, https://en.wikipedia.org, [citováno: 19. 07. 2022]
Formic acid 236, https://noshly.com, [citováno: 19. 07. 2022]
X