Dusík (E 941), nejrozšířenější prvek v atmosféře, ale také v potravinářství? Víte, kde ho najdete?

Dusík je nekovový prvek, což je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je nejhojnějším prvkem v zemské atmosféře a je složkou veškeré živé hmoty.

Hlavní důležité body o E 941 – dusík

Je to balící plyn
Je přírodního původu
Je vhodný pro děti
Není to alergen – je naprosto bezpečný

Výroba E941

Dusík se komerčně vyrábí téměř výhradně ze vzduchu, nejčastěji frakční destilací kapalného vzduchu. V tomto procesu se vzduch nejprve ochladí na teplotu nižší, než -200 °C. Kapalný vzduch se pak nechá zahřát, čímž se nejprve ze směsi odpaří dusík, ten je pak zachycen, ochlazen a poté ještě jednou zkapalněn.

Kde se dusík (E 941) používá?

Tento plyn se přidává do nádob s potravinami, aby je chránil. Použitý plyn je obvykle inertní nebo má takovou povahu, že chrání integritu baleného zboží a zabraňuje nežádoucím chemickým reakcím, jako je kažení potravin nebo oxidace.

Dusík v 99 % koncentraci se obvykle doporučuje pro konzervaci potravin a nahrazuje tak v balení potravin kyslík.

Nejprve se potravina, která má být konzervována, umístí do neuzavřeného obalu, poté se tam zavede potravinářský dusík, který vytlačí vzduch a také veškerou přítomnou vlhkost.

Je E941 zdravé?

Je naprosto bezpečný. Jeho vysoká koncentrace může způsobit dušení.

Použití v EU vs. USA vs. svět

Jeho použití jako balícího plynu je schváleno, jak v EU, tak USA nebo Austrálii.

Použité zdroje

Packaging Gas [Nitrogen (E941)], Just Go To Chef, [citováno: 25. 07. 2022]
X